(Electronisch) factureren ? - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Electronisch factureren ?

Door digitaal of elektronisch te factureren kunt u veel tijd en geld besparen. Maar u moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Waar moet u rekening mee houden als u uw facturen voortaan per e-mail wilt versturen?
Wat zijn de mogelijke voordelen van digitaal of elektronisch factureren?

• Het is goedkoper en sneller dan factureren per post.
• U kunt eenvoudig een herinnering of aanmaning versturen.
• U kunt alle facturen overzichtelijk beheren.
• U kunt de facturen via bijvoorbeeld iDeal laten betalen.
• U kunt eenvoudig een (kwartaal)rapport maken voor de Belastingdienst of uw accountant.
• Afnemers kunnen de factuur met een druk op de knop betalen via bijvoorbeeld iDeal.
• Afnemers kun nen inloggen voor een facturenoverzicht.
• Afnemers kunnen hun eigen naw-gegevens aanpassen.
• Afnemers kunnen zelf een kopiefactuur afdrukken.

Btw-aspecten

Als ondernemer bent u verplicht om een factuur uit te reiken als u goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon/niet-ondernemer). De factuur geldt voor fiscale doeleinden als brongegeven voor de controle.
Voor de btw-heffing speelt de factuur een belangrijke rol. Als leverancier heeft u de verplichting om een factuur op te maken én uit te reiken.
Uw afnemer kan in principe uitsluitend de btw die wordt vermeld op een correcte factuur, als voorbelasting in aftrek brengen.

Elektronisch factureren, de voorwaarden.

Facturen mogen elektronisch worden uitgewisseld. Aan deze elektronische uitwisseling is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet de verrichte prestatie eenduidig uit de factuur kunnen worden opgemaakt.
Daarnaast mag er geen onduidelijkheid bestaan over de herkomst (authenticiteit) en de inhoud (integriteit) van de factuur.

Factuurvereisten

Het elektronische factuurbericht moet minimaal de gegevens bevatten die zijn opgesomd in de Wet op de omzetbelasting 1968.
Dit zijn de ten minste de volgende gegevens:
• de datum van uitreiking
• een opeenvolgend nummer
• uw btw-identificatienummer
• de naam en het adres van de ondernemer en de afnemer
• de hoeveelheid en de aard van de prestaties
• de datum waarop de prestatie heeft plaatsgevonden
• de vergoeding
• het toegepaste btw-tarief
• het te betalen btw-bedrag


Terug naar de inhoud