B.V. in huis - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
B.V. in huis

In het vorige punt heeft u kunnen lezen hoe het fiscaal zit met het woon-bedrijfspand van de zelfstandige ondernemer.
Maar hoe werkt dit dan bij een directeur-grootaandeelhouder van een B.V. die een woon-bedrijfspand bezit ?

Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden
Stel, u bent directeur-grootaandeelhouder van een B.V. en getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Het woon-bedrijfspand is uw eigendom. U stelt het bedrijfsgedeelte van het pand ter beschikking aan uw B.V.

Bedrijfsgedeelte
U moet dan voor het bedrijfsgedeelte een zakelijke huur aan de B.V. in rekening brengen. Deze huur is bij u belast als ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ in box 1. De kosten en lasten die samenhangen met deze verhuur, zoals (hypotheek)rente, afschrijvingen en onderhoud, zijn bij u voor 100% aftrekbaar in box 1.

Woongedeelte
Voor het woongedeelte is het eigenwoningforfait van toepassing, zoals dit ook geldt indien sprake is van gemeenschap van goederen.

Gehuwd in gemeenschap van goederen
Bij een algehele gemeenschap van goederen behoren de aandelen in de B.V. en het pand tot de huwelijksgoederengemeenschap. Hierdoor zijn u en uw echtgenoot ieder voor de onverdeelde helft aanmerkelijk belanghouder in de B.V. Ook het pand wordt aan u beiden voor de onverdeelde helft toegerekend.

Ieder de helft ?
De staatssecretaris is van mening dat het aan de B.V. ter beschikking gestelde pand bij zowel u als uw echtgenoot voor 50% aangegeven dient te worden in box 1.
U moet beiden een zakelijke huur in rekening brengen aan de B.V. De kosten en lasten die samenhangen met deze verhuur, zoals (hypotheek)rente, afschrijvingen en onderhoud, zijn bij u beiden voor 50% aftrekbaar in box 1.

Of toch niet ?
De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan die hier een ander licht op kan werpen. De Hoge Raad heeft namelijk beslist dat een in algehele gemeenschap van goederen gehuwde ondernemer een op eigen naam gekocht pand in het geheel tot zijn ondernemingsvermogen mag rekenen. Dit ondanks het feit dat het gebruik van het pand wordt ingebracht in een vennootschap onder firma waarvan de echtgenote de andere vennoot is (HR 9-5-2003).
Laten we de uitkomst van deze uitspraak eens doortrekken naar de terbeschikkingstelling van een pand aan de B.V.
Stel, u heeft een pand op eigen naam gekocht en heeft derhalve de zeggenschap, het bestuur, over het pand. Op grond van bovenstaande uitspraak is het verdedigbaar dat u, ondanks het feit dat u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, het pand voor 100% verhuurt aan de B.V. En niet, zoals door de staatssecretaris wordt verdedigd, 50% verhuur door u en 50% verhuur door uw echtgenoot.
Tip
Afhankelijk van het resultaat van de terbeschikkingstelling, de overige inkomensbestanddelen en de belastingtarieven kan het voordeliger zijn om uit te gaan van 100% terbeschikkingstelling. Als uw echtgenoot echter geen of een laag inkomen heeft, zal het vaak voordeliger zijn om de huur fifty-fifty te verdelen.

Woongedeelte
Voor het woongedeelte geldt het eigenwoningforfait. Voor dit gedeelte kunnen u en uw echtgenoot de (hypotheek)rente ter verwerving, verbetering of van het onderhoud van de eigen woning aftrekken in box 1.
Tip
U kunt de inkomsten uit eigen woning op een voor u zo gunstig mogelijke manier verdelen over u en uw echtgenoot.
Let op
Let er bij het bepalen van het eigenwoningforfait op dat u de waarde van het bedrijfsgedeelte uit de WOZ-waarde haalt.
Als u bent gehuwd in algemene gemeenschap van goederen en uw echtgenoot geen of een laag inkomen heeft, zal het vaak voordelig zijn om de huuropbrengsten van het bedrijfsgedeelte fifty-fifty te verdelen.


Terug naar de inhoud