Banksparen als pensioen - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Banksparen als pensioen

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u bij uw eigen BV pensioen opbouwen.
Deze pensioenopbouw is echter fors aan banden gelegd.
Bovendien is door verlaging van het vennootschapsbelastingtarief de belastingbesparing beperkt.

Pensioen in eigen beheer

Veel directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) bouwen pensioenrechten bij hun eigen BV op.
Voordeel daarvan is dat er een oudedagsvoorziening wordt opgebouwd zonder dat de liquiditeitspositie wordt aangetast.
Sterker nog: door de fiscale aftrekbaarheid is minder belasting verschuldigd en dat vergroot de liquiditeitspositie.

Opbouw aan banden
De laatste jaren heeft de wetgever echter fors ingegrepen in de mogelijkheden voor de DGA om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Ook is het tarief van de vennootschapsbelasting flink verlaagd. Daardoor is de fiscale besparing beperkt, terwijl anderzijds door de complexiteit de uitvoeringskosten fors zijn toegenomen.

Banksparen als alternatief

Sinds begin 2008 is het mogelijk om ook een oudedagsvoorziening op te bouwen in de vorm ‘banksparen’. Dit is in wezen een soort spaarrekening, waarbij de stortingen aftrekbaar zijn voor zover er sprake is van een pensioentekort.
En in deze tijd ook niet onbelangrijk: op de spaarrekening is ook het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank van toepassing.

Voordelen

Voordeel is allereerst dat er sprake is van een transparante vorm van pensioenopbouw tegen lage kosten.

Berekenen pensioentekort

Daarnaast biedt dit in vergelijking tot pensioen in eigen beheer grotere mogelijkheden tot aftrek. Zo telt bijvoorbeeld het privégebruik van de auto van de zaak mee voor het bepalen van het pensioentekort en is de grondslag waarover dit tekort wordt berekend rekentechnisch zo’n € 7.000,- hoger.
De inleg dient wel uit het privévermogen van de DGA te worden voldaan. Dit kan bijv. worden gefinancierd door een salarisverhoging. Dit leidt bij de BV ook weer tot extra aftrekruimte.

Nadelen

Belangrijkste nadeel is dat het wel ten koste gaat van de liquiditeiten: de inleg zal de onderneming verlaten. Maar als de liquiditeitspositie ruim genoeg is, is dat geen probleem. Bovendien heeft ook dat nadeel een niet te onderschatten voordeel: het vermogen verlaat de risicosfeer van de onderneming. En u zou de DGA’s niet de kost willen geven die hun pensioen op papier wel geregeld lijken te hebben, maar die uiteindelijk toch met lege handen staan.

Let op

Met banksparen kunt u voor de toekomstige opbouw aan de slag. De reeds opgebouwde pensioenvoorziening kunt u niet overhevelen naar een bankspaarproduct.

Langlevenrisico

Een ander nadeel is gelegen in het langlevenrisico. Er is immers sprake van een spaarproduct. Als u daarvan geld opneemt, vermindert dat het tegoed. En op=op. Verwacht u dus (veel) langer te leven dan de gemiddelde persoon, dan kunt u dus tekort komen. Maar, dit kan ondervangen worden door op ingangsdatum alsnog te kiezen voor een ‘echte’ lijfrentepolis.

Website
Voor meer informatie en vergelijkingen van de diverse aanbieders, kijk op www.bank-sparen.nu

Terug naar de inhoud