Eenmanszaak in huis - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Eenmanszaak in huis

Het komt geregeld voor dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn eenmanszaak uitoefent vanuit een woon-bedrijfspand. Vaak is dan onduidelijk hoe dit fiscaal uitpakt. Dat is mede afhankelijk van het huwelijksgoederenregime.

Gehuwd in gemeenschap van goederen
Als u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd, is het pand gezamenlijk eigendom van u en uw echtgenoot. Als ondernemer moet u dan de regels van vermogensetikettering volgen.
Als het pand bouwtechnisch niet splitsbaar is, is er sprake van keuzevermogen.

Ondernemingsvermogen
Als u kiest voor ondernemingsvermogen, wordt het gehele pand op uw balans geactiveerd. De kosten van onderhoud en rente alsmede afschrijvingslasten zijn dan volledig aftrekbaar van uw winst.
Bij de bepaling van uw belastbare winst moet u wel, als correctie voor het woongedeelte, jaarlijks een bepaald percentage (maximaal 1,4%) van de waarde van de woning bij de winst te tellen.
Let op !
Indien u het pand als ondernemingsvermogen aanmerkt, is de waardeverandering van het gehele pand (inclusief woongedeelte) bij verkoop of bedrijfsbeëindiging, progressief belast in box 1.

Privé-vermogen
Als u ervoor kiest om het pand als privé-vermogen aan te merken, is voor het woongedeelte het eigenwoningforfait van toepassing. Alleen de (hypotheek)rente die ziet op het woongedeelte is dan aftrekbaar in box 1.
Het bedrijfsgedeelte is belast in box 3. Dit betekent dat de waarde van het bedrijfsgedeelte van het pand jaarlijks wordt belast tegen 1,2%.

Kosten bedrijfsgedeelte
Met betrekking tot de op het bedrijfsgedeelte drukkende kosten kunt u maximaal 4% van de waarde van het bedrijfsgedeelte in aftrek brengen op de winst. Daarnaast kunt u nog de gebruikelijke ‘huurderslasten’, zoals binnenschilderwerk en kleine reparaties, als aftrekpost opvoeren.

Gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, bedrijfsgedeelte bij uw echtgenoot.
Stel, u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en het woon-bedrijfspand is eigendom van uw echtgenoot. Voor uw echtgenoot is met betrekking tot het bedrijfsgedeelte de ‘terbeschikkingsstellingsregeling’ van toepassing.
Uw echtgenoot moet dan een zakelijke huur aan u in rekening brengen. Deze huurinkomsten zijn progressief belast in box 1. Daar staat tegenover dat de kosten en lasten die samenhangen met het ter beschikking gestelde bedrijfsgedeelte, zoals de (hypotheek)rente, afschrijvingen en onderhoud, bij uw echtgenoot aftrekbaar zijn in box 1.
Huur aftrekbaar.
U kunt de door uw echtgenoot in rekening gebrachte huur ten laste van uw winst brengen.
Daarnaast zijn bij uw echtgenoot de toekomstige waardestijgingen van het ter beschikking gestelde gedeelte bij realisatie progressief belast in box 1. Dit speelt niet alleen bij verkoop van het pand maar ook bij beëindiging van het ter beschikking stellen doordat u uw onderneming staakt of vanaf een andere locatie gaat uitoefenen.

Woongedeelte
Voor het woongedeelte geldt het eigenwoningforfait. Voor dit gedeelte kunnen u of uw echtgenoot de (hypotheek)rente ter verwerving, verbetering of onderhoud van de eigen woning aftrekken in box 1.
Tip 1.
U kunt de inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait verminderd met de hypotheekrente) op een voor u zo gunstig mogelijke manier verdelen over u en uw echtgenoot.
Tip 2.
Bij het bepalen van het eigenwoningforfait hoeft u de waarde van het bedrijfsgedeelte niet mee te tellen.

Dus ook als het pand op naam van uw echtgenoot staat, is het zaak de kosten van het bedrijfsgedeelte, zoals de (hypotheek)rente, afschrijvingen en onderhoud, goed bij te houden. Deze kosten zijn in box 1 aftrekbaar.

Terug naar de inhoud