Nieuwe regels arbeidsovereenkomsten - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Nieuwe regels arbeidsovereenkomsten

In 2015 zijn de regels voor (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten veranderd en zijn er nieuwe regels bij gekomen.

Zo waren de (wettelijke) regels tot 1 juli 2015.

 • Er kunnen 3 tijdelijke contracten (elkaar binnen 3 maanden opvolgend) binnen 3 jaar worden aangeboden.
 • Er mag geen proeftijd worden afgesproken in tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of korter.
 • De proeftijd voor een tijdelijke overeenkomst van langer dan 6 maanden is 1 maand.
 • De proeftijd in een vaste arbeidsovereenkomst mag maximaal 2 maanden zijn.
 • Een werkgever dient een werknemer met een tijdelijke overeenkomst uiterlijk 1 maand voor afloop van die overeenkomst te laten weten of het contract wordt voortgezet (aanzeggen of opzeggen) en onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werknemer van de werkgever een vergoeding eisen van (maximaal) 1 maandsalaris.
 • De werkgever is een transitievergoeding schuldig aan de werknemer, met een arbeidsovereenkomst die langer dan 2 jaar heeft geduurd, als de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet door de werkgever (met uitzondering van situaties als ontslag op staande voet e.d.). De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en daarboven 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar.


Dit is er veranderd op 1 juli 2015.

 • Er kunnen 3 tijdelijke contracten (elkaar binnen 6 maanden opvolgend) binnen 2 jaar worden aangeboden.

Dit is er veranderd op 1 januari 2020.
 • Er kunnen 3 tijdelijke contracten (elkaar binnen 6 maanden opvolgend) binnen 3 jaar worden aangeboden. Dit geldt ook voor contracten die voor 1 januari 2020 zijn afgesloten.
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) bepaalt dat aan oproepkrachten, na 12 maanden, een arbeidsovereenkomst moet worden aangeboden voor een vaste arbeidsomvang, die tenminste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid per maand in de voorafgaande twaalf maanden. Indien het aanbod niet wordt geaccepteerd, dan blijft de oorspronkelijke oproepovereenkomst van kracht.
 • De WW-premie voor flexibele contracten gaat omhoog (verschil tussen hoge en lage premie is 5%), daardoor wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers een vast contract aan te bieden.
 • Op de loonstrook moet vermeld worden of er sprake is van een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde duur en of er sprake is van een oproepovereenkomst, nuluren- of min/max-contract.
 • De transitievergoeding (te betalen bij bee├»ndiging van een dienstverband op initiatief van de werkgever of bij niet verlengen van een tijdelijk contract) bedraagt altijd 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.
 • Ontslag wordt ook mogelijk door een combinatie van ontslaggronden (BW 7:699 lid 3), maar de rechter kan dan ook een hogere (maximaal 50%) transitievergoeding toewijzen.


Tips.

 • Bied een eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst aan die net iets langer is dan 6 maanden, dan mag er een proeftijd worden afgesproken.
 • Bied een eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met een looptijd van twee of drie maanden. U kunt daarna dan nog 2 tijdelijke overeenkomsten aanbieden binnen de 3-jaarstermijn.
 • Leg schriftelijk vast wat de gevolgen zijn, voor werkgever en werknemer, van het omzetten van een oproepovereenkomst in een overeenkomst met vaste arbeidsomvang.


Let op.

Dit zijn de wettelijke regels. Er kan in cao's van deze regels afgeweken worden.

Terug naar de inhoud