Nieuwe regels arbeidsovereenkomsten - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Nieuwe regels arbeidsovereenkomsten

In 2015 zijn de regels voor (tijdelijke) arbeidsovereenkomsten veranderd en zijn er nieuwe regels bij gekomen.

Zo waren de (wettelijke) regels tot 1 juli 2015.

  • Er kunnen 3 tijdelijke contracten (elkaar binnen 3 maanden opvolgend) binnen 3 jaar worden aangeboden.
  • Er mag geen proeftijd worden afgesproken in tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of korter.
  • De proeftijd voor een tijdelijke overeenkomst van langer dan 6 maanden is 1 maand.
  • De proeftijd in een vaste arbeidsovereenkomst mag maximaal 2 maanden zijn.
  • Een werkgever dient een werknemer met een tijdelijke overeenkomst uiterlijk 1 maand voor afloop van die overeenkomst te laten weten of het contract wordt voortgezet (aanzeggen of opzeggen) en onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dat niet, dan kan de werknemer van de werkgever een vergoeding eisen van (maximaal) 1 maandsalaris.
  • De werkgever is een transitievergoeding schuldig aan de werknemer, met een arbeidsovereenkomst die langer dan 2 jaar heeft geduurd, als de arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet door de werkgever (met uitzondering van situaties als ontslag op staande voet e.d.). De transitievergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en daarboven 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar.


Dit is er veranderd op 1 juli 2015.

  • Er kunnen 3 tijdelijke contracten (elkaar binnen 6 maanden opvolgend) binnen 2 jaar worden aangeboden.


Tips.

  • Voor overeenkomsten gesloten voor 1 juli 2015 golden de oude regels. Dus u kon tot die datum nog een derde tijdelijke overeenkomst afsluiten die binnen de 3-jaarstermijn valt, ook als deze na 1 juli 2015 eindigde.
  • Bied een eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst aan die net iets langer is dan 6 maanden, dan mag er een proeftijd worden afgesproken.
  • Bied een eerste tijdelijke arbeidsovereenkomst aan met een looptijd van twee of drie maanden. U kunt daarna dan nog 2 tijdelijke overeenkomsten aanbieden binnen de 2-jaarstermijn.


Let op.

Dit zijn de wettelijke regels. Er kan in cao's van deze regels afgeweken worden.

Terug naar de inhoud