Stamrecht-BV kan niet meer, wat nu ? - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Stamrecht-BV kan niet meer, wat nu ?
Per 1  januari 2014 is de stamrechtvrijstelling uit de loonbelasting verdwenen.
Wie nu nog een gouden handdruk meekrijgt omdat hij ontslagen wordt, moet gewoon belasting betalen.
Kan daar nog iets aan gedaan worden?

Stamrechtvrijstelling, exit gouden handdruk-BV.  
Het was een veelgebruikt instrument: geef iemand zijn ontslag, geef een gouden handdruk(je) mee en stop dat geld in een gouden handdruk-BV van en voor de ontslagen (ex-)werknemer. Later komen er dan uit die BV uitkeringen, in aanvulling op WW of AOW.
Helaas, daar is per 2014 een streep doorgezet. De fiscus wil zijn deel direct hebben, vond het allemaal ook wat veel werk en zag verder graag dat de gouden handdruk meteen werd geconsumeerd.

Wat kunt u nog doen?
Middelen van inkomens! Dat leek de staatssecretaris een goed idee. Dat werkt alleen als er in de jaren vóór en ná het ontslag minder inkomen is geweest. Door te middelen kan het inkomen uit de ‘topjaren’,  ‘verschoven’ worden naar jaren met lagere tarieven. Andere mogelijkheden om een ontslagvergoeding fiscaalvriendelijk te laten belasten, zijn beperkt. Er is echter één uitweg(getje): extra pensioen.

Extra pensioen
Pensioenpolis.  In plaats van een gouden handdruk is het nog wel mogelijk om de ontslagvergoeding voor een ex-werknemer fiscaalvriendelijk af te handelen door dit bedrag (helemaal of gedeeltelijk) af te storten in een pensioenpolis bij de pensioenregeling van de werkgever.
Dat kan niet ongelimiteerd, maar maximaal tot aan de fiscaal gezien nog resterende (vrije) ruimte in deze pensioenregeling. Hierbij doet zich het opmerkelijke verschijnsel voor dat hoe slechter de pensioenregeling is, hoe meer ruimte er zal zijn om extra pensioenstortingen te doen.

Wanneer gaat het pensioen in?
Spelen met pensioenpot.  Als de werknemer snel weer aan de slag komt, is dat natuurlijk prima. Dit betekent dat hij een financieel verzorgde oude dag tegemoet kan zien, maar zeker bij de wat oudere werknemer is dat lastig. Dan is het hiernavolgende van belang. Door de extra storting in de pensioenpot is deze pot groter geworden en is er sprake van een hogere pensioenaanspraak. Zeker als de werknemer zijn elders opgebouwde pensioenaanspraken in zijn laatste regeling heeft ingebracht, kan de pot redelijk van omvang zijn.
Vervolgens gaat de werknemer met deze  pot aan de slag, in die zin dat hij het opgebouwde pensioen eerder laat ingaan. Daarbij kan - bijvoorbeeld vooruitlopend op later te ontvangen uitkeringen (AOW of lijfrente) - gewerkt worden met een hoog-laagconstructie. De eerste periode kunnen de uitkeringen wat hoger zijn dan in de latere periode. Aldus kan de ontslagen werknemer zich toch nog verzekerd weten van een redelijk inkomen.

Aandachtspunten.
Denkt u wel nog aan de volgende spelregels:
U kunt niet zonder maximum storten in de pot. Het pensioen mag niet meer zijn dan 100% van het laatstverdiende salaris;
als het ouderdomspensioen eerder ingaat dan de AOW-gerechtigde leeftijd, moet de pensioenuitkering actuarieel herrekend worden. Het gevolg zal duidelijk zijn: een lager jaarbedrag;
de hoogte van de uitkeringen moet binnen de bandbreedte blijven van 100:75. Dat biedt enige, zij het niet heel veel speelruimte. Meer ruimte kan bereikt worden als er nog ander inkomen of vermogen is.Terug naar de inhoud