Van B.V. naar eenmanszaak - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Van B.V. naar eenmanszaak

'Normaliter' wordt zo halverwege het jaar eens gekeken of de eenmanszaak (of vennootschap onder firma) niet beter omgezet kan worden in een BV.

Terugkeren uit BV
Reden tot heroverwegen. Waar mogelijk vroeger juist de bedrijfsresultaten aanleiding gaven voor een omzetting naar de BV-vorm, zijn die huidige wellicht minder florissante cijfers thans alle reden om een en ander te heroverwegen.

Ondernemer in de inkomstenbelasting
Veel ondernemers kunnen namelijk belasting besparen door een terugkeer uit de BV en als ondernemer in de inkomstenbelasting verder te gaan.
Want dan kunt u weer profiteren van de ondernemersfaciliteiten, zoals:

  • de zelfstandigenaftrek

  • de willekeurige afschrijving voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen

  • de MKB-winstvrijstelling.


En als u geen directeur-grootaandeelhouder meer bent, bent u ook af van de gebruikelijk loonregeling in de BV en de ter beschikkingstellingsregeling.
Dat laatste speelt bijvoorbeeld bij de verhuur van het bedrijfspand vanuit privé aan de BV.

Geruisloze terugkeer uit de BV
Sinds 2001 bestaat de mogelijkheid tot een 'geruisloze' terugkeer uit de BV, dat wil zeggen: een terugkeer zonder fiscale afrekening.
Maar die fiscale faciliteit is een omslachtige regeling met de nodige beperkingen.
Als er bijvoorbeeld een pensioen in eigen beheer is opgebouwd, is de geruisloze terugkeer nauwelijks een optie.
De pensioenvoorziening moet dan bij een verzekeringsmaatschappij worden ondergebracht en daarvoor ontbreken vaak de liquiditeiten.
De BV moet verplicht worden geliquideerd (eventueel zowel holding- als de werk-BV).

Vennootschap onder firma aangaan
Een simpel alternatief is het aangaan van een vennootschap onder firma (v.o.f.) tussen u als privépersoon/ondernemer en uw BV.
In die Vof brengt u uw arbeid, kennis en vlijt in en de BV stelt haar bedrijfsvermogen ter beschikking.
Pensioen- en lijfrenteverplichtingen blijven in de BV. Zorg daarbij voor een zakelijke winstverdeling.
Door de onderneming als v.o.f. voort te zetten, ontstaat er geen afrekenmoment.
U bent direct weer ondernemer in de inkomstenbelasting, met alle voordelen die daaraan zijn verbonden.

Let op
Afstemming met de Belastingdienst verdient aanbeveling, ook wat betreft de kwalificatie van de BV-aandelen.
Er moet namelijk voorkomen worden dat deze tot het verplichte ondernemingsvermogen worden gerekend.

Weer terug naar de BV
En gaan de zaken over een tijdje weer crescendo, dan kunt u 'gewoon' uw onderneming weer inbrengen in de bestaande BV, dan wel geruisloos in een nieuwe BV omzetten.


Hieronder staan een aantal video's met voorlichting over dit onderwerp door de belastingdienst.

Voorlichtingsfilm belastingdienst terugkeer uit B.V.
Terug naar de inhoud