Verkeersboetes belast loon ? - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Verkeersboetes belast loon ?

Een uitspraak van de Haagse rechter over verkeersboetes die werknemers tijdens werktijd oplopen, kan verstrekkende gevolgen hebben.

De beslissing van de rechter.
Het gerechtshof in Den Haag bepaalde dat een verkeersboete die aan de werkgever als kentekenhouder van de auto is opgelegd, alleen op de werknemer mag worden verhaald als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
Bij te snel rijden is daarvan volgens het Hof pas sprake als de werknemer meer dan 10 kilometer te hard rijdt.
In dat geval is de werknemer dus zelf aansprakelijk voor de opgelegde boete (nr. 04/509).

Wat zijn nu eigenlijk de fiscale gevolgen indien u als werkgever een boete betaalt die een werknemer tijdens werktijd oploopt?
Die zijn afhankelijk van de situatie.

1. Werkgever is kentekenhouder, geen opzet werknemer.
Als het kenteken van de auto op naam van uw bedrijf staat, wordt de boete aan uw bedrijf opgelegd.
Als u deze boete betaalt en er geen sprake is van opzet of roekeloosheid van de werknemer, dan is er geen belast voordeel voor uw werknemer.
Er zijn dan verder geen fiscale gevolgen.

2. Werkgever is kentekenhouder, wél opzet werknemer.
Als het kenteken van de auto op naam van uw bedrijf staat en er wél sprake is van opzet of roekeloosheid van de werknemer, dan heeft u het recht de boete op de werknemer te verhalen. Indien u de boete niet verhaalt op de werknemer, dan geniet uw werknemer een belast voordeel. Dit voordeel kunt u als loon aanmerken, maar u kunt het ook in de vrije werkkostenruimte onderbrengen.

3. Werknemer is kentekenhouder.
Als de auto op naam van de werknemer staat en u betaalt/vergoedt de boete, dan is er altijd sprake van een belast voordeel voor uw werknemer.

Let op.
Het is aan te raden in uw bedrijfsreglement vast te leggen hoe u omgaat met verkeersboetes die werknemers tijdens werktijd oplopen.

Terug naar de inhoud