Wat kost uw auto ? - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Wat kost uw auto ?

Indien u als ondernemer uw auto van de zaak privé gebruikt, krijgt u een inkomensbijtelling.
Vaak wordt vergeten dat voor deze bijtelling een maximum geldt.

Inkomensbijtelling
Indien u als ondernemer in uw auto van de zaak meer dan 500 kilometer privé rijdt, moet u een bedrag wegens privé-gebruik bij uw inkomen tellen.
Houd er rekening mee dat woon-werkkilometers hierbij als zakelijke kilometers worden gezien. In beginsel bedraagt de bijtelling 22% van de waarde van de auto. Dit is de catalogusprijs van de auto met inbegrip van de BTW en BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen).

Werkelijke kosten
De bijtelling blijft echter beperkt tot het bedrag van de werkelijke autokosten, indien deze kosten lager zijn dan 22% van de cataloguswaarde van de auto.


De Hoge Raad heeft dit bevestigd (Hoge Raad, 10-6-2005, nr. 40.679).

Een eigenaar van een garagebedrijf en zijn echtgenote gebruikten personenauto’s die tot de voorraad behoorden, ook privé. De garagehouder had bij de winstberekening van zijn onderneming rekening gehouden met dit privé-gebruik. Hij had echter de afschrijving op de auto’s buiten beschouwing gelaten omdat het voorraadauto’s waren. Op de voorraad wordt namelijk in de regel niet afgeschreven. De inspecteur was van mening dat de inkomensbijtelling voor het privé-gebruik van de auto’s te laag was; bij de hoogte van de bijtelling moet de afschrijving wel meetellen.
De Hoge Raad was het niet met de inspecteur eens. Tot de werkelijk gemaakte kosten behoren geen fictieve, dat wil zeggen niet bij de winstbepaling in aanmerking genomen, afschrijvingslasten.
Volgens de Hoge Raad moet voor de berekening van de werkelijke kosten wel een eventueel op een auto gerealiseerd verkoopverlies worden meegenomen. Ook een, in verband met een waardedaling, op de boekwaarde van de auto afgeboekt bedrag moet tot de werkelijke kosten worden gerekend.

Tip
De bijtelling hoeft dus nooit hoger te zijn dan de totale werkelijke kosten van de auto in het betreffende jaar. In de praktijk blijkt dat dit door boekhouders en belastingcontroleurs regelmatig over het hoofd wordt gezien. Dit is vooral van belang bij auto’s waarop niet meer wordt afgeschreven, omdat in die gevallen de autokosten laag zijn.

Let op
Bij een werknemer en de directeur-grootaandeelhouder van een B.V. gaat dit helaas niet op.

Terug naar de inhoud