Werkkleding - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Werkkleding

In de praktijk wordt regelmatig de vraag gesteld wanneer kleding fiscaal als ‘werkkleding’ kan worden aangemerkt.
Volgens de fiscale regels moet werkkleding aan de volgende eisen voldoen:

1. de kleding is bijna alleen maar geschikt om tijdens het werk te dragen (uniform), of
2. de kleding is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare logo’s met een oppervlakte van tezamen ten minste 70 cm2, of

3. kleding die achterblijft op het werk (en dus niet meegaat naar huis, ook niet om te wassen)

Bovendien moet er een zakelijk verband zijn tussen de kleding en de werkzaamheden van de desbetreffende werknemer. Bij een garagebedrijf is bijvoorbeeld een overall wel werkkleding voor de monteur maar niet voor de boekhouder.

Verplicht
Daarnaast kan de verstrekking van kleding samenhangen met verplichtingen die u als werkgever heeft op grond van de Arbowet, zoals speciale isolerende of beschermende kleding. In zo’n geval kan de kleding in beginsel ook belastingvrij worden verstrekt.

Uniforme kleding
Bij de eerste eis gaat het om werknemers met een echt uniform of om uniforme kleding waaraan u het beroep van de werknemer of het bedrijf waarvoor hij werkzaam is, kunt herkennen. Denk bijvoorbeeld aan een postbode.

Kleding voorzien van logo
Bij de tweede eis gaat het om kleding die in principe ook geschikt is om buiten het werk om te dragen. Wil de kleding fiscaal aangemerkt worden als werkkleding, dan moet deze voorzien zijn van een logo van het bedrijf van de werkgever van ten minste 70 cm2.

Recente rechtspraak
Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over de vraag of de norm van 70 cm2 geldt voor ieder kledingstuk afzonderlijk of voor de outfit in zijn totaliteit.
Een bankinstelling had zijn werknemers kleding verstrekt om te dragen tijdens het werk. Alle kledingstukken, met uitzondering van de stropdassen, waren voorzien van het logo van de bank.

Standpunt rechter

Logo-eis per kledingstuk
Ondanks het feit dat de totale oppervlakte van de beeldmerken ten minste 70 cm2 in beslag nam, oordeelde de rechter dat het logo per kledingstuk minder dan 70 cm2 bedroeg. Daarom werd niet voldaan aan de voorwaarden van werkkleding.

Duidelijk zichtbaar
Bovendien waren, door het over elkaar dragen van sommige kledingstukken, de logo’s niet duidelijk zichtbaar zodat, afgezien van de 70 cm2-eis, geen sprake was van werkkleding in fiscale zin.


Terug naar de inhoud