Werkruimte in de eigen woning - AdFo Administraties

Ga naar de inhoud
Logo AdFo Administraties
Werkruimte in de eigen woning

Let op : dit artikel gaat alleen over aftrek van werkruimte in uw eigen woning die niet tot het ondernemingsvermogen behoort of een huurwoning.

Werkruimte is dat deel van de woning dat u voor de onderneming gebruikt.

Toetsen
Om de fiscale behandeling van de werkruimte te kunnen vaststellen, bestaat een aantal toetsen. Deze toetsen komen erop neer dat er pas sprake is van een fiscaal erkende werkruimte als deze ‘naar verkeersopvattingen een zelfstandig gedeelte van een woning vormt en bovendien intensief gebruikt wordt voor de verwerving van inkomen’.

Eerste toets: zelfstandig?
De werkruimte moet dan duidelijk te onderscheiden zijn door uiterlijke kenmerken (bijvoorbeeld een eigen opgang, ingang of eigen sanitair) ofwel zodanig zijn dat de ruimte ook apart verhuurd zou kunnen worden aan derden.
Onzelfstandig is bijvoorbeeld een werkplek in de woonkamer, slaapkamer of zolderkamer.

Let op !
Als de werkruimte onzelfstandig is, hoeft u niet verder te lezen, want dan kunt u niets aftrekken. Als wel aan deze toets is voldaan, gaat u naar de tweede toets: het inkomenscriterium.

Tweede toets: inkomenscriterium
Als de werkruimte zelfstandig is, maar vooral voor privé-doeleinden wordt gebruikt, kunt u niets aftrekken. U moet de ruimte gebruiken om een substantieel deel van uw inkomen te verdienen. Daarbij geldt dat als u over een werkruimte elders (bijv. op de zaak) beschikt, u ten minste 70% van uw inkomen moet verdienen in de werkruimte thuis. Als u niet over werkruimte elders beschikt, moet u daarin minstens 30% van uw inkomen verdienen.
Als u niet voldoet aan het inkomenscriterium, kunt u niets aftrekken.
Als wel aan de tweede toets is voldaan, is er sprake van een fiscaal erkende werkruimte.

Checklist werkruimtegebruik en fiscus
Het gebruik van de werkruimte is onder te verdelen in vier mogelijkheden.
Wij geven u deze mogelijkheden met de fiscale gevolgen.

1. In uw onderneming of (freelance)werkzaamheid.
• Huurwaardeforfait box 1 excl. waarde werkruimte (dus lagere WOZ-waarde!).
• Waarde werkruimte in box 3 (inkomen box 3: 4% van deze waarde).
• In onderneming aftrek 4% van waarde werkruimte in box 3 + aftrek ‘huurderslasten’.

2. Voor uw dienstbetrekking bij een derde.
• Huurwaardeforfait box 1 incl. waarde werkruimte.
• Vergoeding van werkgever voor werkruimte is onbelast.

3. Voor uw dienstbetrekking bij eigen B.V.
• Huurwaardeforfait box 1 excl. waarde werkruimte (dus lagere WOZ-waarde!).
• (Waardestijging) werkruimte + vergoeding van B.V. belast in box 1.
• B.V. mag vergoeding aftrekken.

4. In de onderneming of (freelance)werkzaamheid van uw partner.
• Huurwaardeforfait box 1 excl. waarde werkruimte (dus lagere WOZ-waarde!).
• (Waardestijging) werkruimte + vergoeding van partner belast in box 1.
• Partner mag vergoeding aftrekken in box 1.

Let op !
Doorgaans schiet u er niet veel mee op door bij uw B.V. een vergoeding te declareren voor uw werkkamer. Als er al een mogelijkheid is, dan is de hoogte van het te behalen fiscale voordeel zeer beperkt. Daarom is het in de meeste gevallen raadzaam om hiervan af te zien.

Terug naar de inhoud